Informatiepagina's

Hoe ga ik te werk?


Belangrijk voor mij is dat er een 'klik' is tussen mij en de hulpvrager en de hulpvragers onderling. Als die er niet is, is niemand er bij gebaat en hierover wil ik open en eerlijk kunnen communiceren. Een nieuwe hulpvrager moet passen bij de reeds aanwezige hulpvragers voor wat betreft beperking en leeftijd.

In een intakegesprek, dat zowel op locatie als bij u thuis kan plaatsvinden, wil ik ervoor zorgen dat we elkaar beter leren kennen. Voor dit intakegesprek trek ik ongeveer een uur uit en bereken ik geen kosten. Ik vindt het belangrijk dat de persoon waar het om gaat er ook bij aanwezig is. Mochten er dingen zijn die ik moet weten en waar u de hulpvrager niet bij wilt hebben, dan kan dit altijd in een tweede gesprek (telefonisch of persoonlijk) worden besproken.
In deze intake wil ik de volgende onderwerpen bespreken:
  • wie en wat is BOAB?;
  • contactgegevens;
  • hulpvraag (indexering);
  • bijzonderheden (medicijnen, allergiën en bepaalde gewoontes);
  • verwachtingen;
  • afspraken en tarieven.

Na de intake bied ik, bij akkoord bevinden, de hulpvrager een proefdag of dagdeel aan. Met deze dag of dit dagdeel kan wederzijds worden afgezien van de zorgovereenkomst zonder verder verplichtingen. Uiteraard breng ik wel de gewoonlijke kosten in rekening van het proefdraaien. Ik zal zo'n proefdag of dagdeel met u evalueren. Mochten we met elkaar verdergaan dan komen we de gemaakte afspraken na.


Share our website